NOVINKY / ČLÁNEK

Valná hromada 2019

valna-hromada-2019-pozv ValHr 2019.jpg

SK METEOR LIBEŘ zve členy klubu na VALNOU HROMADU, která se koná 23.3.2019 od 18:00 v klubovně na hřišti.

Program:

1. Zahájení: Schválení programu a jednacího řádu

2. Volba mandátové, návrhové a volební komise

3. Zpráva mandátové komise

4. Zpráva o činnosti výkonného výboru od minulé valné hromady

5. Zpráva o hospodaření a čerpání z rozpočtu v roce 2018

6. Informace o A týmu

7. Informace o B týmu

8. Zpráva kontrolního výboru

9. Volba předsedy, výkonného a kontrolního výboru

10. Plán činnosti na rok 2019

11. Rozprava

12. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení

13. Závěr

Zpět