Valná hromada 18. 5. 2024

SK Meteor Lbeř zve členy a přátele klubu na valnou hromadu 18. 5. 2024 od 18.30 v klubovně na hřišti.

Program:
1. Zahájeni, schválení programu a jednacího řádu
2 Volba volební, mandátové, návrhové komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Zpráva o činnosti výkonného výboru od minulé valné hromady
5. Zpráva o hospodaření a čerpání z rozpočtu
6. Informace o týmu
7. Zpráva kontrolního výboru
8. Plán činnosti
9. Rozprava
10. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení
11. Závěr