Valná hromada 18. 5. 2024

SK Meteor Lbeř zve členy a přátele klubu na valnou hromadu 18. 5. 2024 od 18.30 v klubovně na hřišti.

Program:
1. Zahájeni, schválení programu a jednacího řádu
2 Volba volební, mandátové, návrhové komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Zpráva o činnosti výkonného výboru od minulé valné hromady
5. Zpráva o hospodaření a čerpání z rozpočtu
6. Informace o týmu
7. Zpráva kontrolního výboru
8. Plán činnosti
9. Rozprava
10. Zpráva návrhové komise a schválení usnesení
11. Závěr

Vánoční bruslení 26. 12. 2023 od 12:15

Srdečně zveme členy a přátele klubu na bruslení, které se letos koná v úterý 26. 12. 2023 od 12:15 do 14:15.

12:15 – 13:15 – volné bruslení
13:15 – 14:15 – hokej

Zimní stadion Velké Popovice

Vánoční bruslení 26. 12. 2022 od 1̶0̶:̶0̶0̶ 11:15

Srdečně zveme členy a přátele klubu na bruslení, které se letos koná 26. 12. 2022 od 11:15 do 13:15.

1̶0̶:̶0̶0̶ ̶–̶ ̶1̶1̶:̶0̶0̶ ̶–̶ ̶v̶o̶l̶n̶é̶ ̶b̶r̶u̶s̶l̶e̶n̶í̶
1̶1̶:̶0̶0̶ ̶–̶ ̶1̶2̶:̶0̶0̶ ̶–̶ ̶h̶o̶k̶e̶j̶
11:15 – 12:15 – volné bruslení
12:15 – 13:15 – hokej

Zimní stadion Velké Popovice

Zábava 27. srpna

SK Meteor Libeř Vás srdečně zve na zábavu, která se bude konat v sobotu 27. srpna od 20 hodin.